Bởi {0}
logo
Xiamen XieFa Vacuum Forming Packing Co., Ltd.
Nhà sản xuất tùy chỉnh
Sản Phẩm chính: Sinh thái thân thiện với thực phẩm container
Thứ tự xếp hạng4 thời gian phản hồi nhanh trong Bột giấyODM services availableFinished product inspectionDesign-based customizationTotal floorspace (5,764㎡)